Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Stort intresse för öppet hus i Skutskärs bruk

Jonas Heikkinen, driftingenjör, längst t v i bilden, visade för besökarna hur man jobbar med gamification i kokeriets manöverrum. Foto: Stora Enso
Jonas Heikkinen, driftingenjör, längst t v i bilden, visade för besökarna hur man jobbar med gamification i kokeriets manöverrum. Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 22 maj 2017

Drygt 200 personer som tog chansen att lära sig mer om Skutskärs bruks verksamhet, när bruket öppnade upp grindarna för allmänheten under lördagen.   

Det fanns möjlighet att se stora delar av brukets produktion från stock till massa. Det ordnades guidade turer till renseriet, kokeriet, sodahustaket, styrcentralen för pannhuset, torkmaskinerna, gamla blekeriet och mekaniska verkstaden. Besökarna fick möjlighet att se att bruket numera är en modern och högteknologisk arbetsplats.

Under dagen berättade brukschef Henrik Holm om brukets verksamhet och pågående investeringar. Det är många spännande projekt på gång. Ett av investeringsprojekten som de närboende kommer att märka av är det nya svaggassystemet, som gör att lukten och svavelutsläppen från bruket minskar. Denna investering är på 150 miljoner kronor och beräknas vara genomförd i slutet av 2017.

Skutskärs bruk är redan idag den största industrin i Älvkarleby kommun och Europas största producent av fluffmassa, som används till blöjor och andra hygienprodukter. Nu pågår det ombyggnationer på bruket som ska öka produktionen av fluffmassa ytterligare.  

Det satsas också mycket på digitalisering och modern teknik i olika former på bruket för att bland annat utveckla arbetsmiljön för medarbetarna. Ett exempel är att man numera i manöverrummet på kokeriet använder sig av gamification. Det innebär att man utnyttjar spelvärldens designelement och tänk för att lösa vissa arbetsuppgifter och öka medarbetarnas engagemang.

 

Annons

Annons

Annons