Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

MoRe investerar i nytt instrument för snabbare metallanalyser

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 22 maj 2017

MoRe har investerat i ett nytt ICP-instrument för snabbare metallanalyser och lägre detektionsnivåer. Forskningsföretaget MoRe får från kunder många  prover för analys och bestämning av metallhalter, så många att det tidigare ICP-instrumentet hade hög beläggning. Därav investeringen i det nya ICP-OES instrumentet (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry).

– Vi är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover, berättar Christina Wedin, Koordinator Analysteknik vid MoRe.

– När det gäller analyser med ICP är förbehandlingen av prover avgörande för ett korrekt analysresultat. Eftersom proverna vi får för metallanalys kan vara både fasta, som flis och massa, eller i vätskeform men med en komplicerad sammansättning som svartlut, gäller det att veta hur man gör en korrekt uppslutning av proverna före analys. En fördel med den nya ICP:n är att den både är snabbare och kan detektera lägre halter än den gamla.

– Mangan orsakar sönderfall av peroxid och försämrar därför blekresultatet vilket ger högre peroxiddosering och därmed kostnader. Därför är det viktigt att veta vilken manganhalt man har i massan efter de olika blekstegen. På indunstningssidan vill man ofta veta fritt och totalt kalcium eftersom kalcium tillsammans med annat kan orsaka inkruster och utfällningar. Analyser av alla strömmar i återvinningen visar halterna av olika metaller och var de finns i återvinningscykelns delar. Ibland tar bruk in nya vedslag eller ved från andra inköpsområden och då vill man veta om metallhalterna är kritiska, säger Christina Wedin.

Det nya ICP-instrumentet är en iCAP 7400 ICP-OES och har levererats av Thermo Scientific.

Annons

Annons

Annons