Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Stora Enso investerar 70 miljoner i Hylte bruk

Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 24 maj 2017

Hylte bruk beviljas drygt 7 miljoner euro för uppförande av en kondensturbin, som ska ta hand om brukets överskottsånga. Bruket kommer i och med investeringen att öka sin självförsörjningsgrad av grön el från 10 till över 20 procent. Behovet av inköpt el minskas med motsvarande uppvärmningskostnaden av 5000 villor.

– Det är fantastiskt kul att inom så kort tid sedan förra investeringsbeslutet återigen få meddela ett nytt positivt besked. Detta bevisar att Stora Enso-koncernen och divisionen Papper fortsättningsvis ser Hylte bruk som en stark aktör för produktion av tidningspapper, säger Håkan Naij brukschef på Hylte bruk.

Sedan bruket minskade produktionskapacitet 2012 respektive 2013 har det funnits överskottsånga som har friblåsts ut över anläggningens tak. Genom en kondensturbin kan ånga som kommer från brukets nuvarande två pannor tas om hand och omvandlas till elektricitet. Brukets två pannor eldar så kallad RT-flis (returträflis) och försörjer bruket med el och ånga till pappersproduktion och uppvärmning.

Den nya turbinen som placeras på kraftblocket och väntas vara i drift under tredje kvartalet 2018.

Annons

Annons

Annons