Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Södras stämma vill se tydligare produktionsmål

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 26 maj 2017

Södras stämma uppmanar regeringen att lägga fram förslag på tydliga produktionsmål för skogen, i enlighet med vad Miljömålsberedningen föreslagit.

En viktig grund för bioekonomin är skogen och att tillgången på skogsråvara långsiktigt kan öka. Enligt Södra behöver Sverige därför slå vakt om ett aktivt brukande av skogen och sätta ett gemensamt långsiktigt produktionsmål för den svenska skogen.

Enligt Södra ligger det i linje med vad Miljömålsberedningen föreslår och skogsvårdslagens inriktning med mål för uthållig produktion som ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Annons

Annons

Annons