Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Allt fler massabruk går över till bildmätning

Publicerad av
Simon Matthis - 12 jun 2017

Virkeslasterna mäts allt oftare in digitalt med hjälp av kameror. Tekniken har använts sedan 2008 men har på senare tid fått ett stort uppsving i norra Sverige.

Systemet går ut på att virkesbilens last blir fotograferad i en portal. Bilderna förs över till en fjärrmätningscentral där mätningen görs. I norra Sverige finns centralen i Östersund. I Mellansverige ska den drivas av Skogsbrukets Datacentral, SDC, som just nu byggs upp i Sundsvall, enligt tidningen Entreprenad.

Att virkestraven mäts vid en mätbrygga av en virkesmätare blir allt sällsyntare och när denna arbetsuppgift försvinner kommer många att förlora jobbet.  

- Vi har räknat med att få dra ner cirka 20 procent av arbetsstyrkan på grund av den här tekniken, berättar Katarina Mowitz på virkesmätningsföreningen VMF Qbera, där man räknar med att 60 personer kommer att få gå när det nya systemet införts fullt ut.

Annons

Annons

Annons