Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Processums skogsmetanol väcker internationellt intresse

Foto: Processum
Foto: Processum
Publicerad av
Simon Matthis - 14 jun 2017

David Blomberg Saitton från Processum presenterade nyligen projektet Skogsmetanol på en konferens i Kanada, och intresset från konferensdeltagarna för den patenterade metoden att rena strippermetanol var enligt Processum  stort.

PAPTAC, Pulp and Paper Technical Association of Canada, är Kanadas motsvarighet till SPCI i Sverige och arrangerar seminarier och konferenser med syfte att sprida teknik och kunskap till nytta för medlemmar och företag inom pappers- och massaindustrin. Vart tredje år arrangeras ICRC och temat för årets konferens var "Pulp mills and biorefineries, a world of growth in chemical recovery cycle". Konferensen fokuserade på förbättringar av energi- och processeffektivitet, maximering av ång- och elproduktion från svartlut och biomassa, liksom att utvärdera ny teknik och att visa framgångsrika lösningar.

– Att jag fick möjlighet att presentera vårt lyckade Skogsmetanol-projekt, som Valmet, Metsä Board Husum, Holmen, Perstorp, RISE Process and Pharmaceutical och Processum genomfört i Husum, bekräftar att tekniken är intressant också internationellt, säger David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi hos Processum. Både under föredraget och efter ställdes en hel del frågor om piloten för rening av strippermetanol i Husum, så det är tydligt att ämnet är intressant. Det rör sig ju om en teknik som dels minskar utsläppen av NOx och dels producerar metanol som antingen kan säljas eller användas internt som energikälla.

Annons

Annons

Annons