Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

 Det här innebär Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar

Publicerad av
Simon Matthis - 14 jun 2017

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar träder snart i kraft. Målet är att förbättrade och mer tydliga skrivningar kommer att innebära lägre kostnader för kunderna.

Arbetsmiljöverkets nuvarande föreskrifter för trycksatta anordningar har kritiserats för att vara otydliga och splittrade i flera olika föreskrifter, vilket gjort att det varit svårt att få en överblick.  

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck hos Kiwa Inspecta, välkomnar de nya föreskrifterna som kommer att göra det enklare för kunderna att själva planera och utföra riskbedömningar och fortlöpande tillsyn.

– Många kommer att upptäcka att om de sköter sin egen kontroll av anläggningarna på ett bra sätt behöver vi inte utföra kontroller lika ofta som vi gjort tidigare. Det kommer att märkas i deras plånböcker, säger Bo Wilck.

Kiwa Inspectas Bo Wilck lyfter fram tre viktiga nyheter med de nya föreskrifterna:

- Krav på livslängdjournaler införs.

Det innebär att anläggningsägaren får en större kontroll på nuläget och kan göra egna uppskattningar av anläggningens livslängd.

 

- Krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering.

För de typer av pannor som omfattas av föreskriften krävs att den som övervakar pannan (pannoperatören) genomgår en skriftlig examination hos ett certifieringsföretag.

 

- Tydligare skrivningar när det gäller dokumenterade riskanalyser.

Krav på tydligare rutiner när det gäller drift, skötsel och underhåll. Det innebär att många företag behöver se över vilka rutiner som måste tas fram.

Annons

Annons

Annons