Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

VA-Ingenjörerna bygger ny modern anaerobi vid Rottneros massabruk i Sunne

Publicerad av
Simon Matthis - 20 jun 2017

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och sitt holländska systerbolag Biothane fått i uppdrag av Rottneros Bruk att bygga ut externreningsanläggning vid massafabriken i Sunne baserad på senaste tekniken inom anaerobi.

Rottneros Bruk AB i Sunne planerar att öka massaproduktionen och måste även expandera sin externrening i linje med det nya miljötillståndet och kommande EU-direktiv.

Kraven på den nya anläggningen var stabil drift, låg kemikalieförbrukning och minimal slamproduktion med maximal biogasproduktion. Samtidigt önskades en snabb återbetalning av investeringen.

Valet föll på VA-Ingenjörerna som leverantör med Biothane EGSB-teknologi för dess gedigna know-how om och runt anaerob rening av industriella avloppsvatten.

Fördelar med anaerob reningsteknik av typen EGSB är att en hög volymbelastning kan åstadkommas i kombination med låg slamproduktion och låg energiförbrukning tillsammans med biogasproduktion som kan användas som energikälla i produktionen.     

Leveransen består av anaerob reaktor av typ EGSB, gasrening med avsvavling, samt säkerhetssystem (fackla). Den nya reningsanläggningen kommer att behandla hela avloppsvattenflödet från bruket och integreras i den befintliga aeroba anläggningen.

EGSB-reaktorn eller Expanded Granular Sludge Bed reaktorn är en anaerob reningsteknik för högbelastade processavlopp. Gasreningen sker i en lutskrubber.

Anläggningen beräknas vara klar att tas i drift i mitten av 2018.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons