Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Aspa bruk investerar i massaanalysverktyg

Jonas Pettersson-Hagel, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, och Öjvind Sundvall, PulpEye tar i hand på PulpEye nummer 50 tillsammans med kollegor från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och PulpEye.
Jonas Pettersson-Hagel, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, och Öjvind Sundvall, PulpEye tar i hand på PulpEye nummer 50 tillsammans med kollegor från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och PulpEye.
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jun 2017

Ahlstrom-Munksjös Aspa Bruk investerar i ett PulpEye-system för massaanalyser online. I Aspa tillverkas blekta och oblekta kraftmassor och den PulpEye som köpts innehåller moduler för bestämning av mätning av kappatal, ljushet, prickar och pH.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu sålt vår femtionde PulpEye enhet, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye i en kommentar. Vi har under de senaste åren märkt en allt starkare efterfrågan på våra analysatorer för kontinuerlig uppföljning av massakvaliteten, oavsett typ av massa. Genom våra samarbeten med ledande forskningsinstitut har vi kunnat introducera helt ny teknik för att successivt täcka kundernas behov av snabba och pålitliga massaanalyser. Att just Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk har köpt vår femtionde PulpEye är roligt eftersom man har en välförtjänt image av att ta till sig ny teknik för att kunna ligga i framkant.

Ahlstrom-Munksjö räknar med att hela paketet med moduler, provpunkter och ledningar för proverna till analysmodulerna kommer att installeras under Aspa bruks höststopp.

– I takt med att kvalitetskraven på olika massakvaliteter stiger vill våra kunder kunna hålla kontroll på massaegenskaperna genom hela processen, från kokeri till torkmaskin, och inte bara på några få punkter, fortsätter Öjvind Sundvall. Bruken vill ha full kontroll på kvalitetsläget och möjligheter att tidigt i processen se och korrigera avvikelser i olika processteg. Våra senaste order omfattar därför provpunkter som täcker kundernas hela fiberlinjer, vilket visar att man har förtroende för, och litar på, vår teknik.

Ahlstrom-Munksjö Aspa bruk tillverkar blekt och oblekt långfibrig sulfatmassa.  

 

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons