Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Ny kartongmaskin för 5,7 miljarder

Idag har Gruvöns bruk fem pappersmaskiner och tre massalinjer. I och med projektet Next Generation kommer pappersproduktionen, främst nyfiberbaserad liner och kraftpapper, successivt att flyttas till andra anläggningar inom koncernen. Flutingproduktionen blir dock kvar. Foto: BillerudKorsnäs.
Idag har Gruvöns bruk fem pappersmaskiner och tre massalinjer. I och med projektet Next Generation kommer pappersproduktionen, främst nyfiberbaserad liner och kraftpapper, successivt att flyttas till andra anläggningar inom koncernen. Flutingproduktionen blir dock kvar. Foto: BillerudKorsnäs.
Publicerad av
Simon Matthis - 20 mar 2017

Text: Anders Lindgren

Första kvartalet 2019 tas den nya kartongmaskinen på Gruvöns bruk i drift. Samtidigt fasas papperstillverkningen ut och försvinner helt från bruket när den nya maskinen har uppnått full kapacitet.

Investeringen i den nya kartongmaskinen, KM7, på Gruvöns bruk ligger på 5,7 miljarder kronor och är den största i BillerudKorsnäs historia. Bara konsulttjänsterna uppgår hittills till 2,8 miljarder kronor. Studier och förprojekt har pågått sedan 2014 inför beslutet som togs i december 2016.

Förutom själva kartongmaskinen omfattar projektet, som döpts till Next Generation, även kraft och indunstning, fiberlinje, vatten och avlopp, samt infrastruktur. Det blir bland annat en ny ctmpupplösning, ett nytt rullager på 18 000 kvm med plats för 24 000 ton kartong, samt en ny damm för uppsamling av regnvatten som leds tillbaka till Vänern.

oi
Alla BillerudKorsnäs anläggningar i Norden kommer att påverkas av investeringen i Gruvön. Foto: BillerudKorsnäs.

Ökad efterfrågan på livsmedelsförpackningar

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på förpackningslösningar för mat och dryck, som är BillerudKorsnäs största marknadssegment med ca 60 procent av försäljningen. Idag har bruket fem pappersmaskiner och tre massalinjer. Nuvarande pappersproduktion, främst nyfiberbaserad liner och kraftpapper, kommer successivt att flyttas till andra anläggningar inom koncernen. Flutingproduktionen blir dock kvar på Gruvön.

 

När den är färdiginstallerad kommer KM7 att vara en av de största maskinerna av sitt slag i världen: ca 350 meter lång och åtta meter bred och väga 17 000 ton. Den kommer att ha en årlig produktionskapacitet av 550 000 ton kartong.

 

– Det motsvarar 100 miljoner mjölkförpackningar per dygn och kartongen svischar fram i 60 kilometer i timmen, berättar projektledare för Next Generation, Göran Korsfeldt, med bakgrund från bland annat Holmen Paper.

o
Projektledare för Next Generation, Göran Korsfeldt. Foto: Lars Berg.

 

När allt är på plats kommer Värmland att stå för en stor del av världsproduktionen av förnyelsebar kartong för vätskeförpackning.

 

– Gruvön är viktig för hela koncernens verksamhet idag och investeringen i den nya kartongmaskinen kommer bara ytterligare att förstärka detta. Den berör inte bara Gruvön utan innebär också att hela koncernens produktionsstruktur förbättras. Alla BillerudKorsnäs anläggningar i Norden kommer att påverkas av investeringen i Gruvön, berättar Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör.

 

Det mesta av den nya kartongmaskinens produkter kommer att gå till olika typer av livsmedelsförpackningar, framförallt vätskekartong för dryckesförpackningar, men även förpackningskartong som används för andra livsmedel, samt kosmetika, läkemedel och konfektyr. Tillväxten på dessa områden är och förväntas vara stabil under många år framåt.

 

– Vi fokuserar i första hand på att expandera inom produktområden som vi redan är inne i och det innebär också inom kundgrupper som vi känner till. Idag exporterar vi 95 procent av vår produktion. Våra största exportmarknader finns i Västeuropa, men tillväxten i vår försäljning är högst på tillväxtmarknader utanför Europa. Vi satsar därför strategiskt på att växa på dessa marknader, säger Henrik Essén.

 

Total kapacitet på 850 000 ton

Under 2017 uppförs den 412 meter långa byggnaden för maskinenen som kommer att ligga parallellt med järnvägen intill E18. Bara prefabbetongen väger över 80 000 ton. Byggnaden ställs på 8 000 pålar, ett arbete som pågår mellan februari och augusti. I januari nästa år tätas byggnaden och maskinmontaget startar i mars 2018. Elmontage och instrumentmontage inleds under augusti 2018 och torn och tankar installeras i oktober samma år. Parallellt pågår rörarbeten då 1 400 ton rör ska installeras i projektet.

s

Grå partier visar de nya byggnationerna som omfattas av projektet Next Generation, som förutom den nya kartongmaskinen KM7 även omfattar kraft och indunstning, fiberlinje, vatten och avlopp, samt infrastruktur. Det blir bland annat en ny ctmpupplösning, ett nytt rullager, samt en ny damm för uppsamling av regnvatten. Illustration: Tengbom.

Kartongmaskinen levereras av tyska Voith Paper. Pöyry har tilldelats uppdraget att leverera ingenjörstjänster för detaljprojekteringen. NCC har entreprenaden för byggnationerna. Byggledningen svarar Sweco för. Indunstningen levereras av Valmet och traverser av Dematek, för att bara nämna några av de tunga aktörerna som är involverade i projektet. För många av de mindre jobben har lokala entreprenörer upphandlats. Totalt kommer cirka 1 500 personer från entreprenörer och underentreprenörer att jobba på bruket under projekttiden.

 

Första kvartalet 2019 testas driften. Det är en lång certifieringstid och full produktion förväntas inte uppnås förrän 2024. Då ska även utfasningen av de fyra pappersmaskinerna PM 1, 2, 4 och 5 vara genomförd och den nya organisationen vara på plats. PM 6 som producerar fluting är en strategisk tillgång för BillerudKorsnäs och kommer att vara kvar. Från och med 2024 kommer Gruvöns bruk endast att producera förpackningsmaterial med en kapacitet på 850 000 ton, jämfört med dagens totala kapacitet på 700 000 ton.

 

– Det blir dock inte en högre kapacitet för sulfatmassan, varken för kort- eller långfiber. Vi köper in färdig ctmp-massa för att täcka upp för produktionshöjningen, berättar Göran Korsfeldt.

 

Trots en total produktionsökning på drygt 21 procent så ökar inte utsläppen och transporterna till och från fabriken ökar endast marginellt.

 

– Den nya maskinanläggningen ansluts till befintlig järnväg. Exakt hur vi ska lösa logistiken är fortfarande under utveckling, men det blir en kombination av järnväg och bil. Vi har ju fördelen att ligga intill Vänern, så vi kan även transportera rullarna med båt för omlastning i Göteborg, kommenterar han vidare.

 

– Den nya maskinanläggningen ansluts till befintlig järnväg. Exakt hur vi ska lösa logistiken är fortfarande under utveckling, men det blir en kombination av järnväg och bil. Vi har ju fördelen att ligga intill Vänern, så vi kan även transportera rullarna med båt för omlastning i Göteborg, kommenterar han vidare.

 

Uppkopplade givare

Kartongmaskinen är utrustad med WEB-inspection system som avläser hål och andra defekter i papperet, vidare finns ett WEB-monitoring system för banövervakning genom torken. Kvalitetsövervakningen sker dels i WEB-inspection men också i de fem mätramar som mäter ytvikt, tjocklek, fukt, färg, fiberorientering, bestrykning med mera.

 

– KM7 kommer att var betydlig mer ”uppkopplad” jämfört med våra nuvarande maskiner. De flesta givare är exempelvis ”smarta” och samtidigt uppkopplade, vilket gör att vi kommer få tillgång till en mängd data, samt olika typer av självdiagnostik. Det innebär att vi kommer att få bättre möjligheter till analys och tillståndskontroller, vilket ska hjälpa oss att nå en hög tillgänglighet. Det ställer samtidigt stora krav på att vi organiserar oss för detta nya arbetssätt och att vi bygger upp nödvändig kompetens, säger Thomas Nilsson, avdelningschef underhåll, Gruvöns bruk.

 

Det kommer ske en omställning på bruket där antalet arbetstillfällen kan går ner på sikt, från dagens ca 840 till ca 650 när omställningen är genomförd. Enligt planen ska den lösas genom naturlig avgång i de allra flesta fall.

se

Vätskekartong för dryckesförpackningar är ett av de stora produktsegmenten för den nya kartongmaskinen. Foto: Sandberg & Trygg.

– Just nu arbetas det med utformningen av den nya organisationen och på kort sikt utökar vi vår arbetskraft. Vi kommer behöva kompetensutveckla de 60 operatörer som ska köra den nya maskinen. Därför anställer vi just nu vikarier för de som arbetar i befintlig papperstillverkning så att de i sin tur kan utbildas för att köra den nya maskinen. Det blir en stor kompetensutveckling där vi får en mer kvalificerad arbetskraft. Investeringen och omställningen säkrar vår framtid på lång sikt, kommenterar Göran Korsfeldt.

 

Utformningen av arbetsmiljön är under utveckling och företagets ambition är att ta ett stort steg framåt på detta område. Bruket undersöker bland annat vad det finns för olika system för "augmented reality" när det gäller översyn och utförande av underhåll.

 

– Inget är bestämt ännu. Vi undersöker som sagt olika system och hur de skulle kunna samverka med all ny teknik som kommer finnas tillgänglig på den nya maskinen och hur vi därmed skulle kunna skapa ytterligare vinster både säkerhets-, tillgänglighets- samt kostnadsmässigt, säger Thomas Nilsson.

 

– Med den nya maskinen och effektiviseringar av drift och underhåll förväntar vi oss en ökning av fabrikens totala anläggningsutnyttjande jämfört med nuvarande produktion, tillägger Göran Korsfeldt avslutningsvis.

 

 

Faktarutor:

Kartongmaskin KM7

Tillverkare: Voith Paper

Längd: Cirka 350 meter

Virabredd: 8,8 meter

Vikt: 17 000 ton

Produktionshastighet: ca 1 000 m/min

Årskapacitet: 550 000 ton

Produkter: Vätskekartong och förpackningskartong som food service board och liner

 

 

Projekt Next Generation

Investering: 5,7 miljarder totalt

Antal areor: 5

Beräknat resultat: Produktionen av kartong ökar till 550 000 ton per år och den totala produktionskapaciteten, inklusive fluting, ökar från 700 000 till 850 000 ton.

 

Papperstillverkningen flyttas successivt över till andra produktionsenheter inom koncernen.

 

Driftstart: Första kvartalet 2019. Full produktionskapacitet förväntas uppnås 2024.

www.wipab.se

wipab

 

 

www.abnef.com

egoutt