Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Nytt Paper Province-projekt beviljas anslag

Maria Hollander, vd på Paper Province. Foto: Paper Province
Maria Hollander, vd på Paper Province. Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jul 2017

Vinnova har beviljat 400 000 kronor i planeringsbidrag för projektet ”Testbäddar inom miljöteknikområdet”, som ska drivas av Paper Province, tillsammans med Rise Service Labs och Landstinget i Värmland. Projektet pågår mellan 1 augusti 2017 och 1 april 2018 och det övergripande målet är att skapa en testbädd där företag och akademi kan jobba tillsammans med behovsägare för att identifiera, testa och utveckla nya kundvärden. 

Enligt Innovationsmyndigheten Vinnovas definition är ”en testbädd en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar”.

Med den utpräglade tjänstetestbädd som nu ska utvecklas vill projektdeltagarna göra det möjligt för företag, akademi och behovsägare att kunna samarbeta kring konkreta användarsituationer som ligger närmare marknaden.

 

Enligt Vinnovas bedömning har projektet ”ett innovativt angreppssätt” och myndigheten tror att det finns ”goda möjligheter att skapa betydande nytta både utifrån miljö och tillväxtperspektiv”.

 

Planeringsbidraget ska skapa förutsättningar för att realisera en sådan testbädd.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons