Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Konsolidering av Europas wellpappbransch att vänta

Publicerad av
Simon Matthis - 06 jul 2017

Produktionen av wellpappförpackningen är en ytterst fragmenterad marknad i Europa, där de fem största aktörerna står för endast 33 procent av den installerade kapaciteten. En konsolidering efter amerikanskt mönster är att vänta enligt banken Rabobank som tjänar den globala förpackningsindustrin.

Analytiker vid Rabobank prognosticerar att antalet sammanslagningar inom sektorn kommer att bli rekordhög. Ett tiotal fusioner har genomförts mellan januari och juni 2017, vilket är tre gånger mer än under hela 2011. De stora europeiska producenterna förväntas också fortsätta leta affärsmöjligheter utomlands, vilket brittiska DS Smith förvärv av Interstate Resources i USA är ett exempel på.

I studien ”The European corrugated packaging industry – moving towards the US market structure” pekar banken på de viktigaste drivkrafterna bakom den förväntade konsolideringen. Det handlar om ett ökat marginalkostnadstryck, vilket tvingar företagen till effektiviseringar och försök att öka sin marknadsstyrka. En mer konsoliderad kundbas innebär för det andra att köparna i högre grad söker paneuropeisk täckning av sina leverantörer. Slutligen driver också produktionsanläggningarnas placering fram förändringar. Det är bara ekonomiskt lönsamt att leverera wellpapp inom ett avstånd av 400 kilometer och helst på mindre 200 kilometers avstånd, enligt Rabobank. Det har lett till att större aktörer köper upp mindre på mer geografiskt strategiska platser. 

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons