Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Högre priser och förbättrat resultat för Sveaskog

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 25 jul 2017

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med 12 procent till 725 MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt intäkter för ekologisk kompensation.

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin kommenterar rapporten:

- Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,5 procent. Totalproduktiviteten, resultatet i fasta priser per levererad volym från egen skog rensat för engångsposter, ökade med sju procent.

- Resultatet för första halvåret är tillfredsställande, vi har ett bra marknadsläge och vi fortsätter vårt arbete med att öka effektiviteten ytterligare.

Annons

Annons

Annons