Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Lokal specialistkompetens för nästa generations kartongmaskin

ÅF:s kontor i Karlstad har fullt upp. Framför skärmarna sitter Jens Lundblad som är arealedare för två delprojekt på Gruvöns bruk och projektledare för Chemicals. Till vänster ses Dan Werme, sektionschef för Plant, Design, Beräkning och Process i Karlstad. Foto: ÅF
ÅF:s kontor i Karlstad har fullt upp. Framför skärmarna sitter Jens Lundblad som är arealedare för två delprojekt på Gruvöns bruk och projektledare för Chemicals. Till vänster ses Dan Werme, sektionschef för Plant, Design, Beräkning och Process i Karlstad. Foto: ÅF
Anders Berglund på konsultföretaget ÅF är nöjd  med att kunna bidra till mer kartongprodukter och en hållbar utveckling, bland annat genom  ÅF:s insats i det omfattande projektet Next  Generation, BillerudKorsnäs nya kartongmaskin. Foto: ÅF
Anders Berglund på konsultföretaget ÅF är nöjd med att kunna bidra till mer kartongprodukter och en hållbar utveckling, bland annat genom ÅF:s insats i det omfattande projektet Next Generation, BillerudKorsnäs nya kartongmaskin. Foto: ÅF
Mattias Redeborn, branschansvarig för skogsindustrin på ÅF. Foto: ÅF
Mattias Redeborn, branschansvarig för skogsindustrin på ÅF. Foto: ÅF
Peter Lettenström, projektledare för Next Generation.  Foto: ÅF
Peter Lettenström, projektledare för Next Generation. Foto: ÅF
Publicerad av
Redaktionen - 05 jul 2017

ÅF är konsult i fyra av fem delprojekt för BillerudKorsnäs nya kartongmaskin, Next Generation. Det är lokalkontoret i Karlstad som har huvudansvaret för arbetet med denna miljardinvestering i Gruvöns bruk.

ÅF detaljprojekterar samtliga processavsnitt som inte har med själva byggnaden eller markanläggningen att göra.

– BillerudKorsnäs har mycket samarbete med oss sedan tidigare och vi är en stor lokal spelare inom papper och massa. Vi har även gjort mycket under

åren på det befintliga bruket. Vår lokala närvaro, tillsammans med våra duktiga processpecialister och ÅFs samlade kunskaper gör att vi är en trygg och kompentent partner, säger Anders Berglund, marknadsområdesansvarig för industrisidan i Värmland och övre Dalsland samt för Papper och Massa centralt inom ÅF. 

Eftersom Karlstadsregionen är ett starkt fäste för papper och massa har ÅF kunnat stärka sin kompetens på papper och massa i Karlstad och växa till över 150 personer på Karlstadkontoret. Det innebär att lokalkontoret står starkt och kan driva projekten effektivt.

– Next Generation-projektet kräver lokal närvaro och kunskap om hur anläggningen ser ut i verkligheten – och det har vi, säger Peter Lettenström, projektledare.

Anders tror att det är kombinationen av ÅFs processpecialister och den lokala anknytningen som är nyckeln till framgången och det som gjorde att BillerudKorsnäs valde ÅF som partner. 

–  Vi ser givetvis ett stort värde i att BillerudKorsnäs väljer oss i fyra av fem delprojekt. Det är ett bevis på att vi gör rätt, att våra kunder tror på oss, säger han och fortsätter:

– Samtidigt får ÅF möjlighet att bidra till mer kartongprodukter och organiska material i världen. Hållbar utveckling är väldigt viktig för oss, vi arbetar hårt med den aspekten och har höga krav internt på detta område. Vi är också ett av de första företagen som mäter vår hållbarhet. 

Omfattningen är av betydande storlek för ÅF och innebär en bra basbeläggning för Karlstadskontoret, säger Anders men betonar samtidigt att det inte betyder att kontoret töms på resurser.

– Vi har många andra projekt gående samtidigt. Vår målsättning är att vara den lokala partnern som kan bidra med resursförstärkning till våra kunder, men samtidigt ta större åtaganden där vi använder ÅF:s samlade styrka, säger Anders.

Förtroendet hos ÅF:s kunder gör att uppdragen växer och att företaget behöver nya medarbetare.

– Vi tar in många nyexaminerade från skolan, så att vi tillsammans med våra partners kan trygga återväxten i branschen. ÅF:s stora nätverk med enmans- och fåmansbolag underlättar och hjälper oss att hitta rätt resurser till våra uppdrag. Men vi söker hela tiden fler nya medarbetare.

 

ÅF:s processexperter jobbar med problemlösning och driftoptimeringar i befintlig drift, men framförallt med investeringar i branschen, från tidig idé till genomförandeprojekt.

– Utanför Sverige omsätter vi 20 miljoner kronor mot skogsindustrin i Sydamerika, Sydafrika och Europa. Vi bistår med branschexperter som rådgör med kunden i samband med att nya linjer eller fabriker byggs, och vid kapacitetsökningar. Våra processexperter i genomförandeprojekt arbetar med vattenbalanser, energibalanser och andra fabriks gemensamma balanser samt bistår vid upphandling av utrustning och genomför processdimensionering, säger Mattias Redeborn, marknadsområdeschef för Forest Industry på ÅF.

 

ÅF:s omsättning mot skogsindustrin var under 2016 cirka 340 miljoner kronor, antalet uppdrag 1 800.
På Karlstadskontoret har ÅF ett stort antal pågående projekt. Exempel är BillerudKorsnäs Frövi ombyggnad av ångsystem, Stora Enso Skoghall – ny kemikaliefabrik för produktion av klordioxid samt bisulfit, Stora Enso Skutskär – konvertering av TM7 till flufftillverkning, Rottneros – ny biopanna.
För information om lediga jobb, gå till  www.afconsult.com/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb

 

Annons