Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Tjäder begränsar skogsavverkning

Foto: David Palmer/WIkimedia Commons
Foto: David Palmer/WIkimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 23 aug 2017

Det var rätt av Skogsstyrelsen att begränsa avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växsjö slagit fast.

En markägare ville avverka 3,6 hektar skog och skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. När Skogsstyrelsen granskade ärendet fann man att inventeringar i området visar att det var en känd spelplats för tjäder. För att inte störa tjädern för mycket beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att begränsa skogsavverkningen.  Det innebar bland annat att en del av skogen skulle lämnas orörd. Ett beslut som även länsstyrelsen ställde sig bakom.

Skogsägaren överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen, som nyligen kom med sin dom i målet och den ger Skogsstyrelsen rätt att begränsa avverkningen.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons