Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

BillerudKorsnäs öppnar för prishöjningar på förpackningsmaterial

Publicerad av
Simon Matthis - 24 aug 2017

Enligt BillerudKorsnäs ser marknaden för förpackningsmaterial mycket ljus ut. Företagets vd Per Lindberg säger i en kommentar till utvecklingen under andra kvartalet 2017 att det finns utrymme för prishöjningar inom framför allt affärsområdena Packaging Paper och Corrugated solutions.

– Utsikterna är goda och det finns möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framför allt affärsområdena Packaging Paper och Corrugated solutions.

– Vi ser en trend där förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Inte minst förpackningens hållbarhetsprestanda är viktig. Detta fortsätter att ge oss stark tilltro till våra produkter och vår utveckling, säger Per Lindberg.

BillerudKorsnäs marknadsstrategi är nu att expandera framåt i förpackningskedjan:

–Förpackningar skapar ett stort värde i princip i alla produktvärdekedjor, och BillerudKorsnäs strävar därför efter att positionera sig framåt i dessa kedjor. Detta arbete har öppnat upp för att skapa nya helhetslösningar tillsammans med andra aktörer som till exempel samarbetet med Bosch kring Axello Zap.  

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons