Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

USA inför höga tullar på virke från Kanada

Publicerad av
Simon Matthis - 25 aug 2017

USA har infört höga tullar på import av virke från Kanada. Totalt rör det sig om avgifter på 27 procent, varav en del är antidumpningavgifter. Det är en avgift som tas ut av en regering när den anser att ett annat land olagligt subventionerar sina produkter och sedan säljer dem under marknadspriset i det egna landet. Ottawa är, enligt Radio Canada, redo att bestrida antidumpningsavgifterna i internationella domstolar.

Skogsindustrikoncernen Resolute Forest Products har redan minskat antalet arbetstimmar vid sina sågverk till följd av minskad export till grannlandet. Enligt uppskattningar från kanadensiska fackföreningar kan den nya amerikanska handelspolitiken leda till förluster på 1,5 miljarder dollar för Kanadas skogsproducenter och leda till att 25 000 jobb försvinner från skogsindustrin.

USA är Kanadas ojämförligt största handelspartner.
Källa: Radio Canada

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons