Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Rottneros slutför finansieringen av Agenda 500

Foto: Rottneros
Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 29 aug 2017

För att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur har Rottneros AB emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med en löptid om 5 år till huvudsakligen nordiska institutionella investerare.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,15 procent och har slutligt förfall i september 2022. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Rottneros avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons