Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2018
Senaste Nytt

Rottneros slutför finansieringen av Agenda 500

Foto: Rottneros
Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 29 aug 2017

För att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur har Rottneros AB emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med en löptid om 5 år till huvudsakligen nordiska institutionella investerare.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,15 procent och har slutligt förfall i september 2022. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Rottneros avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Annons