Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Något minskad bruttoavverkning 2016

Publicerad av
Simon Matthis - 31 aug 2017

Den totala bruttoavverkningen i Sverige uppgick 2016 till 91,6 miljoner m3sk. Det är en minskning med 0,9 % jämfört med 2015. Sedan 1990 har avverkningen ökat med cirka 27 miljoner m3sk.

Enligt Riksskogstaxeringens statistik är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden med 333 000 hektar per år. Föryngringsavverkning utförs på 196 000 hektar per år. Skogsstyrelsen visar att under 2016 röjdes cirka 425 000 hektar ungskog vilket är något mindre än föregående år. Över hälften av årlig avverkad volym kommer från föryngringsavverkning och knappt en tredjedel från gallring. När det gäller avverkning fördelad på trädslag svarar gran för mer än hälften av den avverkade volymen, tall för en dryg tredjedel och lövträd för en tiondel

Årlig avverkning på andra ägoslag än produktiv skogsmark är liten och varierar mellan 1-2 miljoner m³sk.

Stormfälld skog har sedan 2005 uppskattas av Skogsstyrelsen till mer än 100 milj. m³sk

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons