Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Norske Skogs kris kan få Sverige att översvämmas av massaved

Publicerad av
Simon Matthis - 01 sep 2017

Konskurshotade Norske Skog kan få massavedspriserna att sjunka ytterligare i Sverige. Skulle fler norska bruk stängas kommer stora volymer massaved hamna i Sverige. Det skriver tidningen Land.

Norske Skog har en stor skuldbörda som företaget drog på sig under 1990- och början av 2000-talet då man investerade mycket i ökad tryckpapperskapacitet i hela världen. Ett 20-tal bruk var i den norska koncernens ägo när det stod på sin topp. I dag har Norske Skog kvar ett tiotal fabriker, varv två ligger i Norge.

Skuldbördan för Norske Skog uppges uppgå till sex miljarder norska kronor och intäkterna från pappersproduktionen räcker inte för att betala räntor och amorteringar. Konkurshotet är överhängande, enligt Land.

De både norska bruken sägs dock vara lönsamma. Troligast är att koncernen först lägger ned några av sina utländska fabriker.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons