Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Intervju med Stora Ensos Sverigechef om Female Leader Engineer

Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 05 sep 2017

Stora Enso är ett av partnerföretagen till Female Leader Engineer.  På Female Leader Engineers webbplats intervjas Per Lyrvall, Stora Ensos Sverigechef intervjuas om partnerskapet och om hur Stora Enso jobbar för att uppnå en jämställd arbetsplats.

1. Varför är ni med som partnerföretag till Female Leader Engineer?

Female Leader Engineer ger oss möjligheten att träffa och lära känna unga och kompetenta personer med potential för framtida ledarroller. Ingenjörer, med olika utbildningsbakgrund, är oerhört betydelsefulla för vår verksamhet. Vi behöver rekrytera de bästa kandidaterna om vi på ett framgångsrikt sätt ska utvecklas vidare som innovativt företag inom förnybara och hållbara material. Mångfald är en grundförutsättning för att bygga en kultur som präglas av innovation och hållbarhet. Som partnerföretag får vi möjlighet att berätta om och visa hur Stora Enso, som ansvarsfull samhällsaktör, driver utvecklingen av bioekonomin. Att vi tack vare vår förnybara råvara skogen, fossilfria tillverkningsprocesser och klimatsmarta produkter ser till att Sverige är ett föredöme vad gäller internationell konkurrenskraft, innovation och grön utveckling.

 

2.Vad anser ni är de viktigaste punkterna för att uppnå en jämn maktbalans i näringslivet?

 Öppenhet, transparens och delaktighet. Att det är en inkluderande kultur, där alla kan göra sin röst hörd och mångfald tas tillvara för att driva innovation och utveckla verksamheten. Och så måste det förstås finnas en vilja att ta mångfald och jämställdhet på allvar.

 

3.Hur arbetar ni för att uppnå en jämställd arbetsplats?

Vi är ett globalt företag med över 26 000 medarbetare och verksamhet i mer än 35 länder. För oss är mångfald en naturlig och integrerad del i vår verksamhet, precis som hållbarhet. Vi har en inkluderande kultur, med stort fokus på öppenhet. Vi är övertygade om att ska man vara ett innovativt, etiskt och hållbart företag i längden så måste man våga och kunna ta till sig av olika perspektiv på riktigt. Vi har flera olika forum för att få denna input och skapa dialog. Mångfald är en förutsättning för detta arbetssätt.

 

4.Hur gör ni för att ta tillvara på och lyfta fram bra ledare?

 Vi har en mängd olika sätt att lyfta fram och utveckla bra ledare. Vi har exempelvis ett globalt traineeprogram och olika former av ledarskapsprogram. Vår senaste satsning är ett banbrytande acceleratorprogram. Där arbetar ett tjugotal av våra medarbetare tillsammans med sex startups under fyra månader. Det ger en möjlighet att lära av varandra och utvecklas för att vi på så sätt ska kunna öka vår innovationstakt ytterligare. Vi har en manager audit process, där vi kontinuerligt identifierar talanger och ledare i hela koncernen. Denna audit process har hög prioritet och diskuteras på koncernledningsnivå i företaget.

 

5.Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Det  ska egentligen andra svara på, men jag har alltid jobbat hårt för att göra mitt bästa. Jag har lärt mig att delegera och lita på mina medarbetare. Och jag ser till att vara coachande, stöttande och tillgänglig.

 

6.Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

Jag tycker det är självklart att söka om man har ambitioner och vill få bästa möjliga förutsättningar inför sitt framtida karriärval. Det här är en unik möjlighet att öka sitt nätverk och även få ökad kunskap om några av Sveriges största industriföretag. Det finns många spännande och innovativa ingenjörsjobb idag och svensk industri är ledande även internationellt. Alla företag som deltar i Female Leader Engineer är genuint intresserade av att rekrytera unga och kompetenta ingenjörer. Det finns en stor framtidstro i företagen, man har hållbara och moderna affärsmodeller med stort fokus på jämställdhet och mångfald.  Vill man vara med och jobba för att vi ska få en bättre och mer hållbar värld – då är det inom svensk industri, och i synnerhet inom bioekonomin, som man ska satsa på att göra sin karriär. Det är där man kan göra skillnad på riktigt! Ta chansen och sök till Female Leader Engineer!

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons