Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Smurfit Kappa Piteå investerar för förbättrad kvalitet

Foto: Smurfit Kappa
Foto: Smurfit Kappa
Publicerad av
Simon Matthis - 08 sep 2017

Som ett steg i att kunna öka produktionen, förbättra jämnheten och hålla hög papperskvalitet investerar Smurfit Kappa Piteå i ett nytt flissåll. Det nya sållet installeras när fabriken har sitt stora underhållsstopp vecka 37.

Smurfit Kappa Piteå är ett kraftlinerbruk, vilket betyder att pappret som produceras baseras på träråvara. Det första som görs med veden i produktionsprocessen är att barken tas bort och stocken huggs till flis. Fabriken har två linjer för träråvara, en för barrved och en för lövved. Fabrikens stora investeringar i år görs på linjen för lövved; en ny del på den trumma som avbarkar veden och ett nytttoppmodernt såll som sorterar flisbitarna. Det är investeringar för totalt 45 miljoner kronor.

- Jämnhet i råvaran är väsentligt för att vi ska kunna hålla en hög produktion och göra ett högkvalitativt papper. Därför är det nya flissållet en av våra viktigaste investeringar i närtid ochett led i den fortsätta utvecklingen av vår fabrik, säger Per Swärd, vd Smurfit Kappa Piteå.

När massaveden huggs till flis blir inte alla flisbitar lika stora. Flissållets uppgift är att avskilja exempelvis för stora flisbitar och spån, så att den flis som går vidare för att kokas till pappersmassa är så likvärdiga storleksmässigt som möjligt. Detta för att bibehålla en jämnhet i produktionsprocessen, vilket förbättrar kvaliteten på pappret.

Investeringen i det nya flissållet är del i fabrikens satsning som går under namnet ´Piteå 750´; att fabriken ska öka sin produktion till 750 000 ton kraftliner/år. Smurfit Kappa Piteås produktionsstopp för att utföra underhållsarbeten genomförs 9-17 september.

Installationsarbetet i renseriet är omfattande och fortgår även under vecka 38.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons