Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Rise investerar i ny avancerad utrustning

Foto: Rise
Foto: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 07 sep 2017

Rises division Bioekonomi har investerat i instrumentet SAXS-& WAXS, en avancerad röntgenutrustning som blir ett viktigt komplement till divisionens befintliga analysinstrument.

 Den nya utrustningen kan också ses som ett försteg till försök på synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund. Med analyser från SAXS & WAXS får forskarna preliminära parametrar inför sådana försök.

Redan nu märker Rise av stort intresse för att använda utrustningen. Tack vare SAXS & WAXS ökar möjligheterna att till exempel studera strukturer och kristallinitet hos cellulosa. Detta har särskilt stor betydelse för det kommande forskningsprogrammet The Bioeconomy Research Programme 2018–2020, enligt Rise.

 

– Tekniken kommer ge oss en ännu bättre bild av cellulosans övermolekylära struktur i de cellulosabaserade material som vi utvecklar. Jag tror att den även kommer bidra till bättre processer för skräddarsydda massor, säger Tomas Larsson som ansvarar för SAXS & WAXS-instrumentet vid RISE Bioekonomi.

 

– Vi har redan genomfört en preliminär körning med regenererad cellulosa från våra egna högreaktiva specialpappersmassor. Tekniken verkar lovande och instrumentet är lätt att komma igång med, säger Fernando Alvarado som var en av de första forskarna att testa den nya röntgenutrustningen.

Foto: UMV
Foto: UMV

UMV väljer ny vd

UMV:s styrelse har utsett Daniel Ragnarsson till vd för UMV Coating Systems. Från och med den 1 juni...

Annons

Annons

Annons