Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Ny organisation för virkesmätning utreds

Publicerad av
Simon Matthis - 26 sep 2017

Representanter för virkesmarknadens parter har beslutat att utreda en ny organisationsstruktur för virkesmätning och -redovisning i Sverige.

Den tekniska utvecklingen gör att gränserna mellan vad som är mätning, informationsteknologi och redovisning allt mer suddas ut. Ny teknik möjliggör automatisering och centralisering av mätningen och kan även innebära att geografiska gränser suddas ut.  Organisationen behöver därför förändras. I förlängningen ser parterna dessutom möjligheter till kostnadsbesparingar genom minskad administration.

Utredningen ska besvara frågan hur verksamheten inom virkesmätning och -redovisning ska organiseras för att bäst möta framtida behov och därigenom bidra till en effektiv virkesmarknad. Den ska även lämna förslag på process för att ta oss från dagens arbetssätt fram till att den föreslagna organisationen träder ikraft.

Utredningen ska redovisas till beställarna den 1 februari 2018.

Annons

Annons

Annons