Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Nytt hot mot svensk tall

Angrepp av svampen Fusarium circinatum på tall. Det tydligaste symtomet är hartsindränkta kräftsår på stammen eller de stora grenarna på äldre träd.  Foto: J Diez
Angrepp av svampen Fusarium circinatum på tall. Det tydligaste symtomet är hartsindränkta kräftsår på stammen eller de stora grenarna på äldre träd.  Foto: J Diez
Publicerad av
Simon Matthis - 29 sep 2017

Svampen Fusarium circinatum är en potentiellt allvarlig invasiv skadegörare på tall, enligt SLU. Svensk tall och fler än 50 andra arter inom tallsläktet Pinus – och dessutom douglasgran (Pseudotsuga menziesii) – är mottagliga för F. circinatum.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har nyligen fastställt att de potentiellt hotade områdena med mottagliga trädarter och gynnsamt klimat täcker mer än en femtedel av Europas tallskogar.

Men flera studier har påpekat att klimatförändringen, med mer extrema klimatförhållanden som torka, översvämningar, stora temperaturväxlingar och stormar, kommer att leda till gynnsamma förhållanden för svampen att sprida sig även i områden där den inte förekommer idag.

Svampen sprids över kortare sträckor med vind och med insekter, och genom den internationella handeln av levande plantor och frön får den chans att sprida sig över längre sträckor. Dessutom kan virket och vissa träprodukter sprida skadegöraren. Den kan också överleva i marken.

Eftersom svampens förekomst är okänd i de flesta europeiska länder har dessa inte investerat i nationella forskningsprojekt kring skadegöraren. Vid utbrott t ex i Sverige skulle kunskapsbristen därför vara akut. För att motverka kunskapsbristen har Europeiska unionen genom programmet COST Action (Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning) etablerat ett nytt forskarnätverk som kallas PINESTRENGTH http://www.pinestrength.eu/. Nätverket är avsett för kunskapsutbyte och samarbete mellan forskare, skogsförvaltare, relevanta industrier och beslutsfattare i Europa och världen.

Annons

Annons

Annons