Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Fortsatt god konjunktur för skogsindustrin

Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna
Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna
Publicerad av
Simon Matthis - 29 sep 2017

En fortsatt god världskonjunktur, låga räntor och efterfrågan på hållbara produkter och material gynnar svensk skogsindustri. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets tredje rapport med titeln ”Så går det för skogsindustrin”.

– Sammantaget håller Skogsindustrierna fast vid bedömningen från i somras att den svenska ekonomin växer med cirka 2,5 procent 2017 och strax under två procent 2018, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Den svenska ekonomin drivs framförallt av en mycket stark byggkonjunktur, i synnerhet bostadsbyggandet, men även näringslivet i övrigt växer på i god takt liksom exporten.

 

– Att byggandet utvecklas så starkt är inte överraskande med tanke på att ränteläget varit extremt lågt under mycket lång tid. Bygginvesteringarna är sannolikt den sektor som är mest räntekänslig, säger Mats Kinnwall.

 

I rapporten konstateras att sågverkens leveranser till byggbranschen fortsätter att öka. Konjunkturläget gynnar även pappers- och massaindustrin. Förpackningspapper fortsätter sin starka utveckling, men även grafiskt papper har hittills i år gått bra. Den svenska massaindustrin har en fortsatt positiv utveckling av produktion och en stab

Annons

Annons

Annons