Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Liten minskning av massaindustrins råvaruförbrukning 2016

Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 05 okt 2017

SDC på uppdrag av skogsindustrins branschorganisationer samlat in, bearbetat och redovisat statistik över virkesförbrukningen i landet.

Massaindustrins totala råvaruförbrukning exklusive returfiber minskade marginellt till 45,5 (45,6) miljoner m3fub. Sågverken förbrukade 2016 36,4 miljoner m³fub, en minskning med 0,3 miljoner m³fub. Importen av rundvirke minskade med ca 0,8 miljoner m3 fub enligt denna undersökning, medan minskningen enligt Skogsstyrelsen var 0,1 miljoner m3 fub.

Skillnaden mellan denna undersökning och Skogsstyrelsens importvolymer har ökat jämfört med föregående år. Skillnaden kan bero på att importerad massaved av misstag redovisats som svensk ved eller att import redovisad som massaved i Skogsstyrelsens/SCBs statistik använts som exempelvis bränsleved. Exporten av rundved var oförändrad, 0,6 miljoner m3 fub, jämfört med 2015. Importen av massaflis ökade med 0,2 miljoner m3 fub till 1,1 miljoner m3 fub. Den skattade bruttoavverkningen är oförändrad, ca 88,4 miljoner m3 sk.

Annons

Annons

Annons