Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

70 miljoner till forskning om biobaserad samhällsekonomi

Foto: Tatyana Aleksieva-Sabeva, Mostphotos
Foto: Tatyana Aleksieva-Sabeva, Mostphotos
Publicerad av
Simon Matthis - 06 okt 2017

Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus.

- Den här forskningen är mycket angelägen och ligger i linje med regeringens satsningar på strategiska samverkansprogram inom cirkulär- och biobaserad samhällsekonomi, säger Camilla Lehorst, ansvarigt kansliråd på näringsdepartementet.

Syftet med den aktuella utlysningen var att öka kunskapen om de marknadsmässiga, politiska och konsumtionsrelaterade förutsättningar och verktyg som behövs för att stödja och påskynda utvecklingen av en ekonomi där vi kraftigt effektiviserat vår resursomsättning och minskat vårt resursbehov.

 

 - Projekten som beviljas medel har ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus, vilket behövs för att vi ska få en mer komplett bild av de möjligheter och hinder som finns just nu i den pågående omställningen, säger Karin Perhans, ansvarig forskningssekreterare.

 

Projekten handlar bland annat om att undersöka hur sociala normer kan reducera mängden hushållsavfall, om hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor, om socialt entreprenörskap i en cirkulär ekonomi samt om ekonomisk hållbarhet i en cirkulär mode- och klädindustri.

Annons

Annons

Annons