Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Effektivare cisternövervakning med IoT

Metsä Board Husum var, tillsammans med SCA Munksund, först ut med att implementera den nya IoT-tjänsten för cisternövervakning.
Metsä Board Husum var, tillsammans med SCA Munksund, först ut med att implementera den nya IoT-tjänsten för cisternövervakning.
Lena Wiig, tjänstechef på Standard Solutions Group (SSG) och tjänsteägare av SSG Connect.
Lena Wiig, tjänstechef på Standard Solutions Group (SSG) och tjänsteägare av SSG Connect.
Publicerad av
Simon Matthis - 09 okt 2017

Enligt Standard Solutions Group (SSG) finns en jättepotential för Internet of Things (IoT) inom industrin. Tillsammans med sina ägare och IT-partners har företaget tagit fram en leverantörsneutral teknikplattform för uppkopplad cisternövervakning. 

Just nu pågår lanseringen av en ny IoT-tjänst för cisternövervakning. Den implementerades i somras på SCA Munksund och Metsä Board Husum och under hösten räknar man med att ytterligare sex bruk inom koncernerna SCA, Holmen och Metsä Board har kopplat upp sig.

– Sedan vill vi naturligtvis att fler anläggningar ska börja använda tjänsten säger Lena Wiig, tjänstechef på Standard Solutions Group (SSG).

 

Öppna och standardiserade gränssnitt

Tjänsten utvecklades ur ett projekt som SSG initierade 2015. Företaget, som ägs av de sex största skogsindustrikoncernerna i Sverige, tar fram tjänster och tekniska standarder med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar. I projektet ville de utreda potentialen för en tjänst för hantering av bulkkemikalier som använder öppna standardiserade IoT-gränssnitt.

 

– Såväl kemikalieägare som transportbolag såg ett behov av effektivisering and förenkling av traditionella lösningar som används idag. Startskottet för SSG Connect var just den förstudie som genomfördes för två år sedan och där vi som bolag ville vara med och bygga en teknik kring det här behovet, berättar Lena Wiig.

Projektgruppen drev projektet med egna investeringar och tillsammans med kemikalieleverantörer och inköpare blev många på SSG involverade i projektet som drog igång på allvar förra året. I projektgruppen deltog förutom SSG även ProcessIT, Microsoft och åtta bruk inom koncernerna SCA, Holmen och Metsä Board.

Projektet resulterade i SSG Connect, en industrineutral teknikplattform som via molntjänster förenklar nivåövervakning av cisterner med larmnivåer och säkra behörighetssystem.

Kan effektivisera hela basindustrin

De flesta lösningarna för tillståndsövervakning som finns ute på anläggningarna idag är leverantörs- eller kundspecifika. Det försvårar hantering och jämförelse av data, samt gör det komplicerat och dyrt att byta system eller leverantör då även det relaterade IT-systemet är kopplat till en specifik produkt. Inom processindustrin finns det därför ett behov av produkt- och leverantörsneutrala gränssnitt för automatisk tillståndsövervakning och hantering och analys av all den data som givarna levererar.

 

– Olika cisterner, även på samma site, kan ha olika produkter och lösningar för kemikalieövervakning. En viktig målsättning med projektet var att erbjuda en standardiserad och uppkopplad lösning för att få en bättre överblick i realtid över alla cisterner på en anläggning eller inom en koncern, tillägger hon.

 

Med SSG Connect får även kemikalietillverkare data från cisterner de levererar till och transportörer får information om exakt var, hur och vad de ska leverera.

 

– Lösningen bidrar till att automatisera beställningsrutiner, optimera logistiken och öka både leverans- och miljösäkerhet. Det leder till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan i supply-kedjan, säger Lena Wiig, som anser att IoT-lösningar erbjuder en fantastisk effektiviseringsmöjlighet för hela basindustrin.

 

I framtiden ser hon fler applikationer än cisternövervakning baserade på SSG Connect. Och med en öppen plattform och standardiserade gränssnitt ökar också möjligheterna för tredjepartsutvecklare att bidra med egna applikationer.

 

– Ju fler som är med och utvecklar desto fler kreativa lösningar kommer att skapas. Grundprincipen är att man använder de många givarna som sitter utplacerade på anläggningarna. Tekniken har funnits länge, men nu är det modernt att prata IoT och uppkopplingar. Idag finns det även större möjligheter att samla in och lagra data från en maskins hela livscykel, från beställning till återvinning. Utifrån datan kan vi skapa applikationer som effektiviserar de olika delarna och gör maskininvesteringen mer lönsam och mer hållbar. 

Författare: Anders Lindgren

Annons

Annons

Annons