Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Mörrum driftsätter miljardinvestering

Den nya 7-effekts indunstningslinjen är 20-30 procent mer energieffektiv än de två som den ersätter.
Den nya 7-effekts indunstningslinjen är 20-30 procent mer energieffektiv än de två som den ersätter.
I och med nybyggnationen görs kompletteringar av cisternvolymer för lutlagring.
I och med nybyggnationen görs kompletteringar av cisternvolymer för lutlagring.
Massabrukets produktionskapacitet ökar från totalt 425 000 till 470 000 ton.
Massabrukets produktionskapacitet ökar från totalt 425 000 till 470 000 ton.
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell Mörrum.
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell Mörrum.
Publicerad av
Simon Matthis - 10 okt 2017

I november, strax efter underhållsstoppet, driftsätter Södra Cell Mörrum sin nya indunstning och en moderniserad brunmassatvätt på dissolvinglinjen. Projektet är det andra steget i en stor utbyggnad av brukets produktionskapacitet av pappers- och dissolvingmassa. Det ger också möjlighet för Mörrum att leverera mer grön energi till Karlshamns kommun och externa kraftvärmeverk. M

Miljardinvesteringen som Södra Cell just nu implementerar i Mörrum i Blekinge är den andra av två etapper där massabruket moderniserar en rad processdelar och utökar kapaciteten för att möta en ökad efterfrågan. Etappen omfattar en ny indunstning levererad av Andritz, ny byggnad för avdelningen, komplettering av cisternvolymer för lutlagring, fjärrvärmeavtappning och höjd torrhalt på brännlut till sodapannan. Även massafabriken byggs ut med ny tömningstank och ombyggnad av brunmassatvätten på dissolvinglinjen. 2015 byggdes barrmassalinjen om och idag har bruket en teknisk kapacitet på totalt 425.000 ton. När steg 2 är genomfört kommer produktionskapaciteten att ligga på 470.000 ton, varav 300.000 ton är pappersmassa och 170.000 ton är högkvalitativ dissolvingmassa. Bruket får även en bättre energibalans.

– Den nya indunstningslinjen med sju effekter är 20-30 procent mer energieffektiv än de två bruket har idag. Förutom en högre produktionskapacitet ger den nya anläggningen även en högre torrhalt på brännluten, upp från 70 till 78 procent, säger Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum.

Mer grön energi

Sodapannan kommer att bli brukets huvudkälla avseende energi, vilket gör att fastbränslepannan endast kommer att användas i liten utsträckning. Text: Anders Lindgren Foto: Södra Istället kan bark från flisfabriken säljas till externa kraftvärmeverk.

 – Det innebär möjlighet till ökad försäljning av fastbränsle, kommenterar Stefan Sandberg. Bruket har även ett långt samarbete med Karlshamns kommun för leverans av fjärrvärme och levererar idag 170 GWh fjärrvärme per år till kommunen.

– Kommunen genomför nu investeringar i sitt fjärrvärmenät både i närheten av oss och i centrum. Vi svarar på deras satsningar genom att investera i vår fjärrvärmekapacitet som vi hoppas kunna öka till 200 GWh år 2020. En del av investeringarna vi gör nu gör vi bara av den anledningen. Det är ett bra exempel på hur vi vill att vår industri ska vara en del av ett framtida hållbart samhälle, berättar han vidare.

Den nya indunstningsanläggningen är ett greenfieldprojekt och medför stora förändringar av infrastrukturen vid bruket. Bland annat flyttas infarten och en ny väg anläggs på en intilliggande åker.  

 

Nya tvättfilter

Förutom indunstningen byggs även massafabriken om. Ett arbete som pågått successivt sedan hösten 2016, parallellt med produktionen. I brunmassatvätten på dissolvinglinjen ersätts fem gamla tvättfilter med tre nya Valmet TwinRoll-pressar, två före syrgassteget och en före blekeriet. – Det gör det möjligt att öka brunmassakapaciteten med 45.000 ton. Den nya fabriken har en designkapacitet på 660 ton per dygn, men kan byggas ut ytterligare, kommenterar Stefan Sandberg. – Att vi producerar både dissolvingmassa och pappersmassa i samma återvinningscykel är unikt i branschen. För produktionen av dissolvingmassa bearbetar vi björk, bok och asp. Att använda lövträd för att producera dissolvingmassa är inte heller så vanligt, men vi vill ta tillvara så mycket som möjligt av det som medlemmarna i Södra har i sina skogar, tillägger han.

1,9 miljoner ton år 2020

 

 I september startar ett stort utbildningsprogram för drift- och underhållspersonalen. Slutmontaget genomförs under det årliga underhållsstoppet i oktober/november och driftsättningen är planerad till vecka 46. Investeringen i Mörrum ingår i en strategisk satsning som Södra beslutade om 2014 och som omfattar investeringar på totalt 6 miljarder kronor vid koncernens tre massabruk i södra Sverige: Mörrum, Mönsterås och Värö. Målet är att år 2020 uppnå en produktionskapacitet på totalt 1,9 miljoner ton massa per år och företaget ser utbyggnaderna som en förutsättning för att kunna växa tillsammans med sina kunder.

FAKTA UTBYGGNAD AV SÖDRA CELL MÖRRUM

 Steg 2 – Kapacitet och Energi Indunstning

• Ny 7-effekts indunstningslinje.

• Ny byggnad för avdelningen.

• Komplettering av cisternvolymer för lutlagring.

• Fjärrvärmeavtappning baserat på sekundärvärme.

• Höjd torrhalt på brännlut till sodapannan.

Massafabrik

Komplettering med ny tömningstank. Ombyggnad av brunmassatvätt på dissolvinglinjen. Budget: ca en miljard kronor

Byggstart: våren 2016.

Slutfört: november 2017.

 

Författare: Anders Lindgren

Annons

Annons

Annons