Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, sep, 18 2018
Senaste Nytt

Anna Svedberg ny forskningschef på MoRe Research

Experimentpappersmaskinen har vidareutvecklats för att passa försök med nanocellulosa. 
Experimentpappersmaskinen har vidareutvecklats för att passa försök med nanocellulosa. 
Publicerad av
Simon Matthis - 12 okt 2017

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden, till exempel nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet.

Sedan något år tillbaka har forskningsverksamheten inom MoRe byggts upp och blivit allt större med projekt som har kopplingar till framförallt nanocellulosa, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research.

- En viktig förutsättning för denna utveckling är att MoRe har flera pilotutrustningar i en skala som gör det möjligt att producera intressanta mängder av applikationer där nanocellulosa av olika typer är en viktig beståndsdel. MoRe är dessutom en av fyra delägare i piloten för kristallin nanocellulosa som startas upp under kvartal fyra i Örnsköldsvik.

- Jag har en bakgrund som forskare och forskningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, säger Anna Svedberg, forskningschef hos MoRe. MoRe hade tills för något år sedan mycket begränsad andel egen forskning. Därför togs ett strategiskt beslut om att successivt bygga upp forskningsdelen av vår verksamhet och bedriva forskning i samverkan med universitet, forskningsinstitut och företag.

 

 

Annons

Annons

Annons