Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Marcus Wallenbergpriset till nya metoder att hitta trädens gener

Foto: Mitchell Costa.
Foto: Mitchell Costa.
Publicerad av
Simon Matthis - 27 okt 2017

Nya metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd belönas med Marcus Wallenbergpriset 2017. Hans Majestät Konungen delar ut priset till professor Ronald R Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober.

Många trodde att arbetet med att kartlägga gener i träd var alldeles för svårt. Professor Ronald R Sederoff, North Carolina State University, USA, såg istället möjligheterna och blev därmed en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

 

– Jag känner mig mycket hedrad, säger Ronald R. Sederoff.

 

Ronald R Sederoff grundade 1988 The Forest Biotechnology Group vid North Carolina State University för att koncentrera arbetet på skoglig genetik. Skogsförädling hade dessförinnan handlat om vilka egenskaper som ärvs utan tanke på hur de styrs av olika gener.

 

Ronald R Sederoff var en av de första som försökte koppla trädens biologiska egenskaper till den genetiska informationen i träd, så kallad genetisk mappning, och använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera viktiga karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar.

– Genetiska studier på träd hämmades länge av långa utvecklingscykler och stora undersökningsmaterial. Introduktionen av gensekvensering ökade möjligheterna att identifiera och karaktärisera stora grupper av gener och deras produkter. Den nya teknologin har blivit ännu mer kraftfull efter upptäckten att generna kan klippas ut för att byta plats, vilket är en mer direkt metod för att förändra arvsmassan, förklarar Ronald R. Sederoff.

Forskarna i hans grupp har arbetat aktivt med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall och amerikansk kastanj. De har också specialiserat sig på den molekylära grunden för strukturen i trä med särskilt fokus på reaktionsvägen för lignin och de proteiner som är inblandade i cellväggens uppbyggnad.

 

Ronald R Sederoff har försett skogsindustrin med nya metoder och tillämpningar för växtförädling. Han har bland annat bidragit med värdefull information som kan användas för att rehabilitera till exempel den amerikanska kastanjen, som står på randen till utplåning till följd av en förödande svampsjukdom.

 

Åtskilliga av gruppens upptäckter har beviljats patent i USA.

 

Marcus Wallenbergpriset delas ut en gång om året till en banbrytande vetenskaplig upptäckt av betydelse för skogsindustrin. Ronald R. Sederoff tror att priset kan inspirera nytänkare i hela världen att använda trä som sitt experimentmaterial.

– En fördel med priset är att det uppmuntrar unga forskare att våga pröva nya saker och inse att problem som först verkar svåra ofta är lättare än vad man trodde. Det är viktigt att tänka bortom det uppenbara. Det är de mer utmanande uppgifterna som leder till de stora upptäckterna.

 

Ronald R. Sederoff har alltid försökt uppmana sina studenter att välja den minst upptrampade stigen för att söka det som är nytt.

– Framtiden inom skoglig genetik beror på förmågan att locka begåvade studenter som vågar ge sig i kast med komplicerade system. Den nya genomteknologin gör arbetet möjligt, säger han.

 

Ronald R Sederoff, född 1939, tog grundexamen 1961 och mastersexamen 1963 i zoologi vid University of California, UCLA, USA, där han också disputerade i samma ämne med fokus på genetik 1966.

 

Annons

Annons

Annons