Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Goda förutsättningar att ersätta fossila bränslen i massa- och pappersbruk

Skutskärs bruk. Foto: Stora Enso
Skutskärs bruk. Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 30 okt 2017

Det finns goda tekniska förutsättningar för att ersätta fossila bränslen i massa- och pappersbruk genom att producera egen energigas. Det visar en ny forskningsrapport som teknikkonsultbolaget Pöyry tagit fram på uppdrag av forskningsföretaget Energiforsk.

Rapporten som Pöyry släpper redovisar möjligheterna att ersätta fossila bränslen inom papper- och massaindustrin med egenproducerad gas. Den utgår från en undersökning av fyra exempelbruk. Enligt rapporten är de tekniska förutsättningarna på bruken goda för både framställning och användning av egenproducerad gas. Analysen visar också att delar av bruken tekniskt sätt skulle kunna ersätta stora delar av sin fossila bränsleförbrukning med gas från så kallad anaerob rötning eller termisk förgasning.

Bland annat visar rapporten att man med rötning eller termisk förgasning kan omvandla restströmmar i form av bio- och fiberslam till gas. Gasen kan ersätta fossila bränslen samtidigt som vattenreningen på bruket kan avlastas. Den största potentialen finns i att ersätta fossil energi i påblåsningstorkar för pappers- och massatorkning.

– Vi går i rätt riktning när vi ser över möjligheterna för egenproducerade fossilfria bränslen. Att bruken i rapporten skulle kunna byta ut stora delar av sin fossila bränsleförbrukning mot enbart förnybart bränsle är väldigt inspirerande. Vi hoppas att rapportens resultat kan motivera till att börja med egen biogasproduktion, säger Anders Nordenö på Pöyry, rapportförfattare tillsammans med Christer Gustavsson.

Potentiella biogasproduktionen för de undersökta bruken ligger på 5-20 GWh per år. För den skala av biogasförbrukning som exempelbruken har finns redan ett flertal leverantörer av förgasningsutrustning.

– Fossila bränslen har fortfarande låga priser och den direkta lönsamheten med biogas är därför fortfarande begränsad i dagsläget. Men omställningen till fossilfri tillverkning kan vara intressant ur andra perspektiv än rent ekonomiska till exempel för företagets goodwill och marknadsföring, säger Anders Nordenö.

Annons

Annons

Annons