Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Metsä Group ser ljust på framtiden

Metsä Groups stora bioproduktbruk i Äänekoski har konstruerats för att maximera materialeffektiviteten och minimera utsläppen. Bruket har kapacitet att generera 1,8 terawattimmar per år helt utan fossila bränslen, och det producerar ungefär 2,4 gånger så mycket elektricitet som det förbrukar. Det innebär att man kan sälja överskottsenergin.  Foto: ABB
Metsä Groups stora bioproduktbruk i Äänekoski har konstruerats för att maximera materialeffektiviteten och minimera utsläppen. Bruket har kapacitet att generera 1,8 terawattimmar per år helt utan fossila bränslen, och det producerar ungefär 2,4 gånger så mycket elektricitet som det förbrukar. Det innebär att man kan sälja överskottsenergin. Foto: ABB
Publicerad av
Markku Björkman - 01 nov 2017

Finländska skogsgiganten lyfter fram den ökade efterfrågan på kartong och det högre cellulosapriset i delårsrapporten.

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat för januari–september i år var 381 miljoner euro, vilket kan jämföras med 332 miljoner samma period i fjol. Omsättningen uppgick till 3,7 miljarder.

Under det senaste kvartalet låg marknadspriset för den långfibriga cellulosan 4 procent högre än under föregående kvartal, den kortfibriga hela 12 procent högre. Detta samtidigt som kartongleveranserna ökade.

– Det ser positivt ut för den globala ekonomin. Vi fortsätter att öka försäljningen på våra viktigaste marknader, säger koncernens chef Kari Jordan i delårsrapporten.

Källa. FNB

Annons

Annons

Annons