Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 19 2018
Senaste Nytt

Skogsbranden i Västmanland ingen miljöskada

Foto: Maarten Visser/Wikimedia Commons
Foto: Maarten Visser/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 02 nov 2017

 I en dom har Mark- och miljödomstolen nyligen slagit fast att brand genom gnistbildning vid markberedning inte kan medföra ansvar för miljöskada. Därför frias Stora Enso från ansvar för den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

“Slutsatsen att brand som orsakats på detta sätt inte är en miljöskada innebär att skadeståndsfrågan får prövas av allmän domstol och inte av Mark- och miljödomstolen”, skriver  en av domarna i målet i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Annons