Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 17 2018
Senaste Nytt

”Skatt skulle slå orimligt hårt mot skogsindustrin”

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 03 nov 2017

Regeringen har utrett förslag på kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som de är verkningslösa för miljön, hävdar Skogsindustrierna.

Ett betänkande om kväveoxidskatt, avfallsförbränningsskatt och ytterligare styrmedel utöver EU ETS har tagits emot av regeringen. Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot svensk industris konkurrenskraft och i synnerhet mot skogsindustrin. Utredningen presenterar ett lagförslag, men tar inte ställning till om befintlig avgift ska göras om till en skatt.

- Jag delar utredningens slutsats att en skatt skulle slå orimligt hårt mot skogsindustrin. Dessutom styr varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, företagens investeringar för att minska utsläppen, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna och en av experterna i utredningen.

 

Christina Wiklund menar det är när industrin går bra och kan investera i nya anläggningar som utsläppsminskningarna åstadkoms. Tillståndsprövningarna, som baseras på bästa möjliga teknik och en helhetssyn på miljöeffekter och åtgärder, är det bästa styrmedlet enligt henne.

 

- En skatt på utsläpp av kväveoxider skulle hota utvecklingen av bioekonomin i Sverige genom att sluka medel som annars kan användas för utveckling av processer och produkter och ska därmed inte införas. Och dagens avgift på utsläpp av kväveoxider överför bara medel mellan branscher med olika tekniska förutsättningar att minska utsläppen och bör därmed avvecklas, säger Christina Wiklund.

Annons

Annons

Annons