Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 19 2018
Senaste Nytt

Stora Ensos bruk i Fors tar viktiga steg för att bli fossilfritt

Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso
Mikko Sorjonen. Foto: Stora Enso
Mikko Sorjonen. Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 06 nov 2017

Nu pågår Fors bruks årliga underhållsstopp. Under en vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförs.

Att arbeta med miljöförbättringar är något som Fors bruk har stort fokus på. Idag är bruket fossilfritt till cirka 98 procent, men målet är att vara 100 procent fossilfria, enligt Stora Enso.

–Under årets underhållsstopp kommer cisternen där eldningsoljan till pannorna lagras att tömmas, rengöras och besiktas för att sedan fyllas med fossilfri biodiesel. Pannorna kommer att testköras med det nya bränslet fram till årsskiftet. Satsningarna på förnybar ång- och elproduktion är viktiga steg mot målet att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk”, säger Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk.

Dessutom sker installation av utrustning för att kunna utöka den kommersiella användningen av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong. Genom att använda mikrofibrillär cellulosa kan råvaruförbrukningen minska samtidigt som kartongen blir lättare, styvare och starkare. Det blir en resurseffektivare produktion.  

– Det är glädjande att vi nu kommer igång med mikrofibrillär cellulosa i industriell skala på Fors bruk. Detta är en av de senaste innovativa produkterna från skogen med stor framtida utvecklingspotential, säger Mikko Sorjonen.

Säkerhet har alltid högsta prioritet på bruket.  

– Med totalt 1200 entreprenörer under veckan och drygt 1300 arbetsordrar som ska genomföras, så är det extra viktigt att alla hjälps åt så det blir ett säkert underhållsstopp, säger Mikko Sorjonen. 

Annons

Annons

Annons