Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 15 2018
Senaste Nytt

Ökad industriproduktion ger stark investeringskonjunktur

Publicerad av
Simon Matthis - 15 nov 2017

På torsdag presenterar Business Sweden årets sista Exportchefsindex. Den globala konjunkturen utvecklas väl och fortsätter att drivas av ökad industriproduktion och en stark investeringskonjunktur. Det gynnar svensk export och svenska företag som i stor utsträckning producerar investerings- och insatsvaror. 

Business Sweden mäter kvartalsvis den aktuella exporttemperaturen genom att intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts under perioden 23 oktober - 10 november, så resultatet kommer att vara nytt och fräscht.  

-  Det tredje kvartalet föll exportchefsindex med 3,9 enheter till 58,9. Trots nedgången låg EMI fortsatt på en hög nivå långt över 50-strecket, vilket indikerar att företagen har en positiv syn på exportutvecklingen. Nedgången i EMI förklarades helt och hållet av ett relativt kraftigt fall i EMI prognos. Index för förväntad exportefterfrågan på tre månaders sikt ökade för Sydamerika och Asien, men backade för övriga regioner. Index låg emellertid kvar en bra bit över 50 för samtliga regioner. Det ska bli intressant att se hur företagen anser att det har gått och vad man idag tror om utsikterna för kommande tre månader, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Annons

Annons

Annons