Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 19 2018
Senaste Nytt

Ändring i vattenlagstiftning oroar massa- och pappersindustrin

Foto: Skogsindustierna
Foto: Skogsindustierna
Publicerad av
Simon Matthis - 17 nov 2017

Under sommaren presenterade Miljö- och energidepartementet ett förslag till ändringar i miljöbalken för att nå EU:s mål. Förslaget innebär att företag måste tillståndspröva hela verksamheten även om investeringen endast berör en del av processen. 

Det innebär att tillståndsprövningen riskerar att bli både diffus och rättsosäker med stoppade investeringar som följd, skriver vd-arna för de fem massa- och pappersindustriföretagen Holmen, Södra, Stora Enso, BillerudKorsnäs och SCA i en gemensam debattartikel som finns publicerad på www.altinget.se

”Vi ser med stor oro på förslaget som inte tar tillräcklig hänsyn till våra möjligheter att bedriva verksamheter och samtidigt effektivt vårda Sveriges vattenresurser”, skriver vd-arna.

Annons

Annons

Annons