Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 15 2018
Senaste Nytt

Stora Enso avyttrar arkningsanläggning i Tyskland

Photo: Pyroll
Photo: Pyroll
Publicerad av
Simon Matthis - 23 nov 2017

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att sälja sin arkningsanläggning i Baienfurt i Tyskland till den finska konverteraren Pyroll. Verksamheten vid arkningsanläggningen inleddes i april 2009 och ägs till 100 procent av Stora Enso.

Avyttringen är, enligt Stora Enso, i linje med företagets tillväxtstrategi för konsumentkartong, med fokus på att skapa kundvärde genom att vara ledande inom högkvalitativ nyfiberbaserad kartong. Att driva en arkningsanläggning anses inte ingå i Stora Ensos kärnverksamhet.

Stora Enso kommer att fortsätta vara kund för arkningsanläggningen i Baienfurt.

Affären beräknas vara slutförd under första kvartalet 2018 och förväntas inte ha någon betydande inverkan på Stora Ensos nettoskuld eller resultat. Arkningsanläggningen har ungefär 60 anställda exklusive inhyrd personal och omsättningen uppgick 2016 till 15 miljoner euro.

Pyroll är en av de ledande pappers-, kartong- och plastkonverterarna i Norden. Pyroll har i dag nästan 600 anställda och omsättningen är ungefär 100 miljoner euro. Verksamheten är uppdelad i tre divisioner: Pyroll Packages, Pyroll Paper Merchant och Pyroll Converting.

Annons

Annons

Annons