Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 15 2018
Senaste Nytt

Iggesund nöjda med simuleringsprojekt

Foto: Iggesund
Foto: Iggesund
Publicerad av
Simon Matthis - 05 dec 2017

 Under rubriken ”Simulering, ett kraftfullt verktyg för bedömning av framtida miljöpåverkan” presenterade Staffan Berg, Iggesund Paperboard, på årets SPCI Höstmöte i Varberg ett stort simuleringsprojekt som genomförts tillsammans med MoRe Research och FrontWay. Syftet med projektet var att inför en kommande produktionsökning utveckla en simuleringsmodell med vars hjälp förutsägelser kan göras om hur olika processförändringar påverkar utsläppssituationen.

Att kunna bygga upp en modell som simulerar en fabriks komplexa system är ett kostnadseffektivt sätt för process- och produktutveckling. Men för att även få det verklighetstroget behövs signifikanta data från pilotkörningar och analyser. Detta har MoRe kunnat bistå med åt Iggesund Paperboard. I projektet utförde MoRe pilotkörningar från kokeri, syrgasdelignifiering och blekeri till körning i den dynamiska arkformaren, Formetten, liksom miljöanalyser för bestämning av bland annat COD, TOC och AOX. I trepartssamarbetet har även FrontWay ingått som med sitt program Paperfront vidareutvecklat Iggesunds befintliga modell.

– Det har varit ett mycket fruktbart samarbete i ett tidspressat projekt, säger Staffan Berg, Iggesund Paperboard. Tidvis fick personalen från MoRe slita ”dygnet runt” för att med korta ledtider kunna leverera resultat i tid. FrontWay bidrog positivt genom att skräddarsy rapporteringar och förbättra våra modeller online. Sammantaget har projektet resulterat i en simuleringsmodell som på ett effektivt och verklighetsnära sätt visar konsekvenser av olika processförändringar vilket vi har stor nytta av.

 

– Det var ett mycket stort projekt och omfattade hela fiberlinjen, liksom körning i Formetten för att efterlikna en kartongmaskin, berättar Torbjörn Sjölund, projektansvarig hos MoRe. Här fick vi på ett lyckat sätt tillämpa alla delar i vårt Hela vägen® koncept och visa hur man på ett verklighetsnära och kostnadseffektivt sätt i pilotskala kan simulera en fullstor process och dess konsekvenser, inte bara för process eller produkt utan även på miljösidan.

 

Annons

Annons

Annons