Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

SCA tecknar låneavtal med Europeiska investeringsbanken

Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 30 nov 2017

Europeiska investeringsbanken och Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) har tecknat ett låneavtal på 150 miljoner euro. EIB-finansieringen ska stödja satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar vid massabruket i Timrå (SCA Östrand), liksom återplantering av 68 000 hektar skog och bygget av 4 250 kilometer skogsvägar.

Projektet förväntas skapa mer än 650 nya arbetstillfällen och väntas göra det möjligt för SCA att öka sin produktion på ett miljömässigt hållbart sätt för att möta den växande efterfrågan på förnybara skogsprodukter.

Investeringar skogsplanteringar och vägbyggen kommer att genomföras delvis efter det att mångmiljardprojektet i Östrand sjösatts i juni 2018 och pågår från 2017 till 2021.

Avtalet med EIB tecknades i mitten av november.

EIB:s vicepresident Alexander Stubb, som är ansvarig för EIB:s finansieringsverksamhet i länder i Nordeuropa, säger i ett pressmeddelande från EIB:

 – Vårt lån till SCA, en stor europeisk producent av skogsprodukter, kommer inte bara att minska det ekologiska fotavtrycket från massa, trä och pappersprodukter, men också hjälpa till att göra massafabriken självförsörjande på energi och plantera tusentals träd. Med all fokus på COP23 för närvarande, så är det här ett projekt som verkligen visar på EIB:s fasta åtagande för klimatinvesteringar.

Annons

Annons