Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Ny fossilfri förpackningsbarriär från jordbruksrester

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 04 dec 2017

Det Kristinehamnsbaserade företaget Seelution har utvecklat en metod som beskrivs som världsunik för att tillverka fossilfria barriärer till förpackningar.

Skalax är namnet på Seelutions produkt som kan ersätta oljebaserade skikt i förpackningar. Den är helt biobaserad och tillverkad av jordbruksrester från de fyra sädesslagen.

– Vi utvinner Skalax från skalet på sädesslaget. Skalet finns där för att skydda mot väder och vind. På samma sätt används det i förpackningarnas barriärer för att skydda produkten inuti, säger Jerker Nilsson till Paper Province.

– Att kunna extrahera höljet på sädesslaget och göra en sådan här produkt är eftersträvansvärt. Vår produkt ersätter aluminium och fossilbaserat polymert material, säger produktionschef Kenneth Hägglund.

Idag har Seelotions produktion i liten skala. Men planen är att förse hela Europa med ett antal tusen ton. Just nu projekterar man en utbyggnad av produktionsanläggningen i Kristinehamn.

Vid Chalmers har man forskat på skalet, det så kallade xylanet, i mer än ett decenium. Att det har barriäregenskaper har man vetat, men inte hur bra och inte heller hur man skulle applicera det på ett papper.

– Xylanet finns i alla skal, men det gäller ju att ta de som är lätta att processa och som finns i höga halter. Vi har tittat på allt från ärtor och risskal, men det är absolut våra fyra sädesslag som innehåller högst halter, har rätt typ av struktur på xylanet och som är mest kostnadseffektivt, säger Jerker till Paper Province.

Annons