Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Ny postdoc-tjänst om sulfit- och sulfatkok vid MoRe

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 06 dec 2017

 I december 2016 disputerade Raghu Deshpande vid Karlstads universitet med sitt doktorandarbete ”The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood-A comparison of different pulping options”. Det var ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstads universitets forskarskola VIPP och behandlade natriumbisulfitkok respektive sur sulfit som första steg samt tvåstegskokning för framställning av dissolvingmassor. Arbetet gav så intressanta resultat att det bildade grund för en postdoc-tjänst.

Det tvååriga projektet syftar till att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden. Parter i projektet är MoRe, KTH, Kempestiftelserna, Domsjö Fabriker, Metsä Board Husum och Processum.

– Det känns bra att få fortsätta där mitt doktorandarbete slutade, säger Raghu Deshpande. ”Research is a never ending story” där resultaten från ett arbete väcker frågor som ger input till nästa. Om vi kan förstå hur ligninet är bundet till massan kan kokparametrarna varieras för ett optimalt resultat.

 

– Målet med projektet är att öka förståelse för den tekniska betydelsen av kovalenta bindningar mellan lignin och polysackarider under sulfitkok, sulfatkok och blekning. Detta inkluderar särskilt dissolvingmassor och de särskilda massakoknings- och blekbehandlingar som dissolvingmassor utsätts för. I postdoc-arbetet ska lignokarbohydratkomplexet studeras för att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden.

 

– Under första året ligger fokus på sulfitkok och under det andra året ligger fokus på sulfatkoket. Kokeriförsöken ska mestadels utföras i MoRes pilotkokeri men också på KTH, slutar Raghu Deshpande.

Annons