Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Fler lövträd i södra Sverige

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2017

Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att det idag finns omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.

Beräkningen är baserad på Riksskogstaxeringens uppgifter om utvecklingen av lövträdsvolymen och utifrån att en 20 meter hög björk med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har en volym på 0,5 m3sk.

Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog.

Den senaste Riksskogstaxeringen visar att granen minskat från 53 procent till omkring 48 procent av virkesförrådet de senaste 25 åren, medan andelen löv har ökat från cirka 18 procent till cirka 23 procent. Denna utveckling innebär att vi nu har omkring 120 miljoner fler lövträd i den sydsvenska skogen jämfört med 1993. Utvecklingen innebär dock inte att mängden granvirke har minskat, eftersom granskogens tillväxt successivt har ökat.

– Förändringen mot mer löv i Södras medlemmars skogar är en kombination av ett systematiskt arbete med naturvård och en skötselstrategi som innebär att vi inte låter granen bli för gammal eftersom den då utgör en stor ekonomisk risk, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra, i ett pressmeddelande.

En annan riksomfattande inventering, Skogsstyrelsens återväxttaxering, visar att en ökad andel av huvudplantorna i föryngringarna består av löv, men även av tall.

Annons