Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Rottneros bruk avlägsnar fyra flaskhalsar för att öka produktionen

Rottneros bruk tillverkar mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Foto: Rottneros
Rottneros bruk tillverkar mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Foto: Rottneros
Rottneros bruk är en av världens största producenter av mekanisk avsalumassa. Foto: Rottneros
Rottneros bruk är en av världens största producenter av mekanisk avsalumassa. Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jan 2018

Rottneros kommer att öka kapaciteten på CTMP-linjen i Rottneros bruk med 18 000 ton massa per år. För att nå dit måste man avlägsna fyra flaskhalsar och koncernen har därför beviljat mångmiljoninvesteringar i ny utrustning och ombyggnader av fabriken i Värmland.

Investeringen tillskjuts som extra medel till Rottneros-koncernens mångåriga strategiska plan Agenda 500. Agenda 500 omfattar både miljö- och kapacitetsinvesteringar och dess långsiktiga mål är att producera 460 000 – 500 000 ton massa per år i de två bruken Rottneros och Vallviks bruk (därav namnet Agenda 500).

De extra miljonerna kommer även Vallviks bruk dela på. Där kommer man att investera i ett svaggassystem till följd av skärpta krav på svavelutsläpp. Det totala investeringsbeloppet är 117 miljoner kronor.

I Rottneros bruk, som är en av Europas största producenter av mekanisk avsalumassa, har man redan gjort en kapacitetshöjande investering inom ramen för Agenda 500 då man 2016 bytte den gamla fastbränslepannan mot en ny, vilken även ersätter en oljepanna. Den nya togs i drift under tredje kvartalet 2017.

Förhandlar med leverantörer

Nils Hauri, produktionschef på Rottneros bruk, berättar att ledningen just nu sitter i förhandlingar med leverantörer av en ny ångseparering. Den befintliga är en av de fyra flaskhalsarna som man kommer att göra sig av med.

– Med ny ångseparering kommer vi att kunna öka produktionen. Dessutom kommer vi investera i ny utrustning kring slutpressning, säger Nils Hauri.

Den nya utrustningen är planerad att installeras under revisionsstoppet i september 2018.

Ny LC-raffinör

En annan flaskhals är sekundärraffinören som kommer att ersättas med en LC-raffinör.

– Vi byter ut raffinören mot en med låg koncentration. Det är en energimässig fördel och ett lite annat sätt att raffinera på, säger Nils Hauri.

I det sista tvättsteget i tvätteriet görs den tredje punktinsatsen:

– Där kommer vi att installera ny matning till slutavvattningspressen för att uppnå högre kapacitet. Vi kommer då att använda högre koncentration i pressen som klarar högre kapacitet, säger Nils Hauri.

Anaerob rening

Man arbetar även för fullt med den kanske mest spännande investeringen, ett anaerobt reningssteg i reningsanläggningen.

Den kommer nämligen resultera i att Rottneros får en ny produkt de kommer att ha nytta av – metangas som kommer att användas som energikälla i produktionen.
Brukets befintliga reningsanläggning består av tre reningssteg. Den anaeroba reningen byggs som ett fjärde reningssteg. Den är en reaktor av typen Expanded Granular Sludge Bed (EGSB). Reningen av svavelgaser sker i en biologisk skrubber.

– Det är en skapligt komplicerad process och en stor apparat som vi började installera i september-oktober. I maj ska det vara klart och uppstart är planerad till juni 2018.

Kan räkna hem investeringen

Bakgrunden till investeringen är ökade reningskrav:

– När man ökar produktionen måste man också öka reningskapaciteteten. Men nu tjänar vi också något på det och det är ovanligt i en reningsanläggning att man får ut en ny produkt ur den, säger Nils Hauri.

Omkring 80 miljoner kronor har investeringen i den anaeroba reningen landat på som just nu sysselsätter ett tjugotal entreprenörer.

Franska Veolia är leverantör och ett nederländskt dotterbolag till dem har tagit fram och levererat tekniken, vilket förklarar varför det också är många nederländare på plats och hjälper till med installationen. Projektledningen, VA-ingenjörerna som också det är ett dotterbolag till Veolia, är dock svensk. 

Kommer ni att kunna räkna hem den investeringen?

– Ja, det räknar vi med på några års sikt, säger Nils Hauri.

 

Fakta Rottneros bruk

Rottneros bruk tillverkar mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i ett 25-tal olika produktvarianter och utgör cirka 40 procent av koncernens produktion. Produktionskapacitet:170 000 ton per år

 

Text: Simon Matthis

 

Annons