Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Finska Pappers strejkvarslar

Publicerad av
Simon Matthis - 05 jan 2018

Det finska fackförbundet Pro strejkvarslade på tisdagen. Förbundet anser att arbetsvillkoren försämrats och pekar på att produktiviteten och lönsamheten inom pappersindustrin samtidigt förbättrats.

Från tisdagen gäller övertidsförbud i pappersindustrin och en strejk har utlysts från och med den 17 januari och en vecka framåt till den 24 januari.

Övertidsförbudet och strejken gäller alla sakkunniga som utför tjänstemannaarbete i pappersindustrin och i dem deltar nästan 3 000 tjänstemän.  

Pros viktigaste mål är en allmän löneförhöjning.

– I branschen har det varit en tid av utomordentlig ökning av produktiviteten och fortgående förbättrad lönsamhet. Branschens löntagare borde alltså i själva verket få större löneförhöjningar än de som arbetar i andra branscher. Våra mål i förhandlingarna har likväl varit måttliga och i enlighet med den allmänna linjen, kommenterar pappersindustrins ansvariga branschombudsman Jari Uschanov från Fackförbundet Pro.

Annons