Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Skogsbaserat biobränsle inne igen

Publicerad av
Simon Matthis - 09 jan 2018

Sveaskog märker ett ökande intresse för skogsbaserade produkter som biobränsle. För ett par år sedan investerade många energibolag i avfallsförbränning.  Men nu riktas ljuset mot biobränsle igen. Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog i Mellansverige, ser ljust på framtiden när det gäller biobränslet, och det av flera anledningar.

– Dels ser vi flera kunder som beslutar sig för att hålla fast vid skogsbränslet för att säkra den framtida tillgången trots att det kan vara ett dyrare alternativ än avfallsbränslen, vilket vi tycker är klokt i ett land som till tre fjärdedelar består av skog. Dels ser vi att det just nu utvecklas nya produkter som har biobränsle som råvara, till exempel fordonsbränsle, säger han i ett pressemddelande.

 

I dagsläget levererar Sveaskog biobränsle som motsvarar en energimängd på 1,2 TWh per år, det vill säga motsvarande uppvärmningen av 80 000 villor. Den största kundgruppen är massaindustrin som behöver både den el och den processånga som biobränslet genererar. Eftersom den här kundgruppen nu står inför möjligheten att kunna tillverka allt från textil till fordonsbränslen av cellulosa spår Roger Johansson att deras behov av biobränsle kommer att öka markant.

 

– Det kommer en boom, och svensk skogsindustri investerar för att se till att Sverige fortsätter att vara ett föredöme när det gäller att använda förnybar energi från skogen, säger Roger Johansson.

 

Även andra branscher ser fördelar med biobränsle. Ett exempel är Arla Foods, som i en energikrävande anläggning omvandlar färsk mjölk till torrmjölkspulver, pulver som bland annat används i choklad, barnmat och modersmjölksersättning.

Annons