Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Från offshoring till reshoring

Foto: Lasertryck
Foto: Lasertryck
Publicerad av
Simon Matthis - 09 jan 2018

På grund av ett teknologiskt försprång utkonkurrerar skandinaviska produktionsföretag alltmer de östeuropeiska. Det skriver Lasertryck, ett av nordens största tryckerier, som tar emot fler östeuropeiska beställningar.

Vanligtvis hör vi om att skandinaviska produktionsföretag kämpar i konkurrensen med östeuropeiska företag. Men nu börjar vi se exempel där beställningarna går åt andra hållet, från Östeuropa till Skandinavien. Enligt Lasertryck hänger det ihop med ett nytt fenomen som vuxit fram, där produktionsföretag strävar efter att producera närmare den skandinaviska hemmamarknaden, också kallat reshoring.

Utflyttning och återinflyttning kan nu vara lika stora, enligt experter som Lasertryck hänvisar.

Lasertryck får just nu in en massa polska beställningar.

– Vi har konkurrenskraftiga priser inom high tech-produktioner, jämfört med östeuropeiska konkurrenter. Det beror på att vi investerat massivt i teknologi och effektivitet, bland annat har vi under de senare åren satsat tvåsiffriga miljonbelopp på nya effektiva maskiner. På det sättet kan vi hålla dom samlade kostnaderna nere trots en högre lönenivå och detta möjliggör att vi tar beställningar från östeuropeiska tryckerier, säger Anders Grønborg, direktör för tryckeriet.

Per Hilletofth, professor i logistik vid Jönköpings Tekniska Högskola och Högskolan i Gävle, forskar om just återflyttning av produktion. Han nämner flera goda skäl till att flytta produktionen närmare den skandinaviska marknaden:

- En hög automatisering på hemmaplan skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion. Företagen får även bättre kontroll över produktkvaliteten samtidigt som det är lättare att anpassa sig till kundernas önskemål, såsom anpassade produkter, kortare leveranstider och miljövänlig produktion.

Hilletofth betonar således betydelsen av att ha totalkostnaden i åtanke och inte bara tillverkningskostnaden, som har varit rådande vid de senaste årtiondenas offshoring.

Annons