Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Publicerad av
Simon Matthis - 11 jan 2018

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch, en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Tanken är att genom samverkan mellan akademi, industri, privata stiftelser och staten skapa en världsledande, öppen forskningsmiljö i form av en nationell plattform, som bidrar till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer baserade på skogen.

− Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill gärna bidra till forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur och aktiviteter inom plattformen Treesearch, säger Kaarlo Niskanen, forskningsledare vid FSCN, Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

 

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN bildades 1999 och inom centret finns idag totalt 78 forskare varav 13 professorer och 26 doktorander. FSCNs forskning har tre huvudområden; fiberteknologi med fokus på mekanisk och kemisk pappersmassa, cellulosamaterial och kompositer, och stora funktionella ytor för energilagring på pappersbaserade produkter.

 

− Det akademiska och industriella nätverk som Treesearch erbjuder är värdefullt för oss. Vi ser fram emot aktiviteter som ökar samarbetet mellan forskarstuderande och unga forskare från olika lärosäten och forskningsprojekt mellan olika forskargrupper inom hela Treesearch, säger Kaarlo Niskanen.

 

– Från Treesearchs sida är det mycket glädjande att få med Mittuniversitetet som core-partner. Mittuniversitetet är en viktig aktör för forskningen inom området och kommer bidra till att ytterligare stärka Treesearch, säger Daniel Söderberg, föreståndare på Treesearch.

 

Inom Treesearch blir det bland annat ett gemensamt program med kurser för doktorander och forskare inom akademi och industri, som enligt högskolan passar mycket bra ihop med den forskarskola i samverkan med industrin, FORIC, som drivs vid FSCN, Mittuniversitetet.  

Forskningen som ryms inom Treesearch utgår från fyra temaområden där Mittuniversitetet har forskare inom alla fyra områdena.

 

1.Ved- och vedkomponenter – struktur och modifiering

 

 

2.Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem

 

 

3.Materialformning av fasta och flytande materialsystem

 

 

4.Nya material – materialdesign och egenskaper

 

 

Plattformen Treesearch startade under 2017 och förväntas vara i full drift 2019. I Treesearch ingår i nuläget skogsindustrierna BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, Södra och SCA, samt KTH, Chalmers, Linköpings universitet och Mittuniversitetet. Under uppstartsperioden bjuds fler aktörer in att delta. Plattformen bedrivs inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Annons